• Nieuwsbrief Januari 2017 | Nieuwe hoofdtrainer en nieuw bestuur

  Beste leden en ouders,

  Gezien onze voorzitter Michel Pilaert, schatbewaarster Ingrid Thomas en secretaris Peter De Brouwer het na hun 20 jarige inzet rustiger willen aan doen worden hun functies officieel overgenomen door:

  • Peter Christiaens, Voorzitter
  • Liesbeth Everaert, Secretaris
  • Wendy Meert, Penningmeester

  Peter Roels, Jean-Paul Lamproye en Vicky Meert zullen bijkomende taken op zich nemen zodat het bestuur versterkt wordt in zijn taakuitvoering.