Jaarlijks kersttornooi

Jaarlijks kersttornooi

Ons jaarlijks kersttornooi voor 6 tot 12-jarigen komt er weer aan op zaterdag 27 december 2014.

Inschrijven kan enkel door middel van hieronder downloadbaar (-lees meer-) document bij de trainers.

Sint op bezoek!

Afgelopen week kwam de Sint op bezoek bij de allerkleinsten van de Multimove groep:

Judo - Self Defence groep

Welkom bij onze toffe lesgroep judo self defence!

Wij leren je mentale en fysieke weerbaarheid.

Waarom kunnen mentale en fysieke zelfverdediging vaardigheden belangrijk zijn?

 • Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 • Als je zelfvertrouwen groeit dan zijn dat bouwstenen voor een weerbare houding.

Eigen kunnen geeft kracht. In een bedreigende situatie weet ik automatisch hoe ik moet handelen. Het geeft mij een goed zelfverzekerd gevoel en werkt tot een weerbare houding. In heel wat situaties in het dagelijks leven zal een assertieve reactie voldoende zijn om grenzen af te bakenen.

De trainingen hebben een sportief karakter, maar je hoeft geen topsporter te zijn om aan de trainingen mee te kunnen doen. We oefenen in mentale en fysieke weerbaarheid vooral met situaties waar het gaat om ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik:

 • Mentale/verbale vaardigheden:
  • tijdens de training ga je aan houding, stemgebruik en lichaamstaal werken.
 • Fysieke vaardigheden:
  • tijdens de training leer je effectieve zelfverdedigingtechnieken door middel van lichaamswapens.

Maandag van 19 tot 20.30 uur – prijs 50 €/jaar - wij starten de week van 29 september 2014.

Kledij: sporttraining – Sportcomplex Tempelhof Brugge – Sint-Pieters

Deelneming Brugs jeugdtornooi op 5 oktober U11

De clubcoach Christophe Vachaudez voor de U11 begeleidde de judoka's.

De clubselectie heeft zich dapper geweerd, met Jente Van Dijck als uitblinker in de leeftijdscategorie U11 met de meest gewonnen wedstrijden in zijn wedstrijdpoule.

Hij kreeg dan ook een proficiat van zijn coach voor zijn technische uitvoering van de aangeleerde technieken.

Bij de meisjes U11 verdient Merel Vachaudez ook een vermelding voor haar gewonnen poulekamp.
De U11 clubselectie op de foto met hun gekregen tornooi medaille.

Van links naar rechts: Jente Van Dijck, Merel Vachaudez, Jelle Gevaert, Anne-Fleur Velghe, Amber Van Walleghem

Club investeringen

Optrekstangen

Onze club blijft grote inspanningen leveren om te investeren in sportmateriaal. Deze week hebben Peter Roels en Michel 4 nieuw aangekochte multifunctionele optrekstangen geplaatst in de judozaal.

De multifunctionele optrekstangen zullen frequent gebruikt worden voor het trainen van de verschillende corespieren (rug-, schouder-, borst, arm-  en buikspieren).

Onze jeugd heeft intussen al een eerste enthousiaste kennismaking achter de rug.

Judo- is more than sport
Judo- moves your body,  stretches your mind

Opening nieuw sportseizoen 2014-2015

Opening nieuw sportseizoen 2014-2015

De eerste lessen starten volgens leeftijdscategorie terug vanaf:

 • Maandag 25 augustus om 18 uur:   technische coördinatievergadering lesgevers
 • Woensdag 27 augustus:
  • 17 uur:  lesgroep U7 jaar (geboortejaren 2008 - 2009)
  • 18 uur:  lesgroepen U9 & U11 & U13 jaar (geboortejaren tussen 2003 tot 2007)
  • 19 uur:  lesgroepen U15 & U18 & U21 & +21 jaar (vanaf het geboortejaar 2002)
 • Maandag 1 september om 19 uur: start basisjudo + zelfverdediging (vanaf geboortejaar 2001)
 • Woensdag 3 september om 16.15 uur: start kleuterjudo  (geboortejaren 2010 - 2011)

Planning van volgende clubactiviteiten:

 • Kersttornooi op zaterdag 27 december 2014 van 15 tot 17 uur
 • Vriendjesdag op zaterdag 10 januari 2015 van 15 tot 17 uur

Van harte een sportief welkom!

Sportkamp - Judo

Sportkamp - Judo

Op woensdag 23 juli gaf Liesbeth in de voormiddag initiatie judo op het sportkamp omni-sport van stad Brugge.

Eerst stond de groep van 9- tot 12-jarigen op de mat die zich ten volle gaven. In anderhalf uur leerden we enkele valmethodes, worpen en kanteltechnieken afgewisseld met hier en daar een leuke spelvorm.

Er heerste een zeer aangename en ontspannen sfeer op de mat. Ook hun monitoren waagden zich bij gelegen- heid aan een speelse vorm van randori. Rond 10U30 stond dan de volgende groep op de mat. 6- tot 8-jarige even enthousiaste jongens en meisjes met hier en daar een bekend gezicht .  Ook hier was de nodige motivatie aanwezig.

We deden een zeer leuke combinatie van basis technieken afgewisseld met leuke spelletjes.

Dit alles liet de tijd zeer snel voorbij gaan en voor we het zelf beseften was het 12 uur en hadden zowel de kids, de monitoren als Liesbeth een super leuke voormiddag achter de rug .

Sportkamp - Judo

Kata Demo

Judo Kata

Om onze judoka’s en hun omgeving te laten kennis maken en in contact te brengen met een voor hen onbekend onderdeel van het technische judo, heeft onze club een inspanning gedaan om de Europese judotop in Kata naar onze dojo te halen.

Binnen onze clubwerking is het de taak van de huidige generatie om judo veilig over te dragen aan de volgende generatie, hopelijk een proces dat continu voortgezet zal worden.  Het idee van een katademonstratie als sportieve smaakmaker juist voor de aanvang van de jaarlijkse club BBQ leek een ideaal moment.

Er werd gekozen voor een katademo van het Ju no kata en het Kime no kata.  Ju no kata (examen 5de dan) vanwege de perfectie van de beweging en interactie (het summum van de harmonie van krachten met de grootst mogelijke zachtmoedigheid) en Kime no kata (examen 4de dan) omdat je dáár de maximale efficiëntie van het judo als zelfverdediging ziet.

Onze club nodigde hiervoor de twee Vlaamse koppels uit die deelnamen aan het EK kata in Lignano (ITA) en met 3 medailles terug kwamen.  Daarmee was een hoge katakwaliteit naar uitvoering toe zeker gewaarborgd.  Nathalie De Pauw en An Roelands (brons Ju No Kata) en Dirk De Maerteleire enChristophe Inghelbrecht (Kime No Kata: brons U44 en zilver Open categorie) mochten hun sportief kunnen tonen. 

Wat is een judokata nu precies?  Katavormen zijn één van de meest gebruikte trainingsvormen in de diverse budo disciplines.  In de oude, traditionele krijgskunsten waren de katavormen vaak de enige manier om veilig te trainen.  Dit was omdat met de meeste technieken een partner ernstig verwond kon geraken, of zelfs de dood tot gevolg kon hebben. 

Het is een gedetailleerde reeks van vooraf vastgestelde stoot-, trap- en afweertechnieken in zelfverdediging, die kan bestaan uit tientallen zeer uiteenlopende bewegingen en technieken.  Voor het judo bestaat een kata uit een set van vastgelegde vormen, die de essentie van de principes van het Kodokan Judo bevatten.

Door de vastgelegde vormen in de kata, wisten de judoka precies wat ze moesten doen, en was de kans op kwetsuren kleiner.  Jigoro Kano sensei omschreef het doel van kata als volgt: "De kata vormen het element van schoonheid in het Judo.  In de vormen van de kata belichaamt de geest van het Judo zich, zonder welke het niet mogelijk is zich bewust te worden van het doel dat men nastreeft.”  In kata is het de bedoeling om een aantal vastgestelde oefenvormen op een zo’n perfect mogelijke manier uit te voeren (zuiverste vorm).

Op het moment dat de judoka meer de nadruk gaat leggen op soepelheid en zachte lichaamsbeheersing dan op kracht, komt er automatisch ook meer nadruk op balans, de werking van de hara, en het aanvoelen van de fijnzinnige beweging bij de partner.

Randori (het vrij oefenen) en de katavormen (opgelegde oefeningen) zijn altijd de 2 dominerende vormen van fysische judo beoefening geweest.  Al is door de jaren heen jammer genoeg het kata als judobeleving van de judovoorgrond verdwenen.  Ondanks het grote belang van de randori voor het wedstrijdjudo zijn de kata de absolute kern van het technische judo, en de enige manier om het échte Kodokan judo geestelijk te leren doorgronden.  Dit was ook de mening van Jigoro Kano sensei.

Vanaf 1949 werd het verval van de kata in Japan stopgezet, en kwam er een langzame klim naar de technische top van weleer.  Langzaam zagen de Japanners weer in hoe belangrijk de kata vormen waren voor het voortbestaan van het Kodokan Judo.  In het Westen was dit echter anders.  De Westerse opvatting over kata kwam niet overeen met de inzichten die Jigoro Kano sensei had over het kata.  Door de wereldwijde opgang van het judo als Olympische sport werd het randori-oefenen, samen met de shiai (wedstrijden), de kern van het judo.  In de huidige jaren, begint gelukkig ook hier in de Westerse wereld het belang en de interesse in de katavormen van het Kodokan Judo terug te stijgen.

Het Ju-no-Kata werd door Jigoro Kano rond 1887 ontwikkeld.  Ju no Kata (vormen van zachtheid) is een kata (vormen van afgesproken bewegingstechnieken) in het judo.  Het is ontworpen om de fundamentele beginselen van het judo aan te leren, vooral het principe van het Ju (opbrengst of zachtheid).  Zachtheid betekent hier echter niet slap maar eerder soepel.  Het Ju no kata heeft drie doelstellingen:

 1. De eerste doelstelling is het streven naar een lenig en allround ontwikkeld lichaam.  Om dit te bereiken moeten de strekkende bewegingen de spieren zo ver mogelijk oprekken.  Ook zijn er een aantal werptechnieken.  Hierbij wordt echter uke alleen opgetild en niet geworpen.  Hierdoor worden de spieren in de benen en de rest van het lichaam getraind door het houden van de balans.
 2. De tweede doelstelling is het leren van het doseren van de kracht, de juiste richting van de kracht en het gebruik van het lichaam.  Bij ongetrainde mensen zit het lichaamsbesef in de handen en ogen.  Door het beoefenen van dit kata word je je bewust van het hele lichaam.  Verder verbetert dit kata je evenwichtsgevoel.
 3. De derde doelstelling is deels psychologisch en betreft het leren omgaan met lichamelijk geweld en methodes om met het geweld om te gaan en je er tegen te verdedigen.  Hoewel de technieken rustig worden uitgevoerd en gestileerd zijn, kan de snelheid worden opgevoerd waardoor de technieken zeer effectief worden.

Kime no kata (vormen van beslissing), ook wel bekend als Shinken Shobu no Kata, de kata van het echte vechten, werd ontwikkeld aan de Kodokan rond 1888.  De serie bestaat uit 8 technieken uit een knielende houding (idori waza), en 12 technieken vanuit een staande positie (tachi waza). 

Beide sets van technieken bevatten verdedigingsvormen voor zowel gewapende aanvallen als aanvallen met lege handen.  De technieken van het kime no kata vinden hun oorsprong in het ju jutsu van de Kito Ryu.  De technieken zijn samengesteld uit de technieken die deze stijl rijk is. 

Het was Saigo Shiro die het Kito Ryu inbracht in het Kodokan judo.  Kime no Kata is ontwikkeld om te streven naar de meest fundamentele en effectieve manier om onszelf te verdedigen tegen onverwachte aanvallen. 

De actie in dit kata vindt plaats in het feodale Japan en hoewel Tori en Uke een judopak dragen moeten ze zich gedragen als twee samurai die zowel ongewapend als met katana (zwaard) en tanto (dolk) ‘vechten’.  Ook in het Kime no kata blijft judo de zachtmoedige weg, waarbij techniek werkelijk zegeviert over geweld, en zelfs effectief is tegenover wapens. 

De praktijk van de Kime no Kata beoogt niet alleen het principe van de verdediging en tegenaanval, maar ook om het principe van manipulatieve beweging van het lichaam te bestuderen.  In de praktijk van Kime no Kata moeten tori en uke in goede harmonie met elkaar ademen. 

Verder leert tori om zijn lichaam manipulatief beslissend te laten werken door zich bewust open te stellen voor een aanval van uke.  Kime no kata praktijk vormt de fysieke en morele voorbereiding op de grondbeginselen van aanval en verdediging in een echte gevechtssituatie

Eindejaarswens - Video 2de kersttornooi

De leiding van ippon ryu houdt er aan de (groot-) ouders te bedanken die het hele jaar hielpen met het leggen en opruimen van de plooimatten. Tevens wensen wij iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

De eerste les in het nieuwe jaar gaat door op maandag 6 januari

Kleuterjudo start woensdag 8 januari om 16U15 tot 17U00 voor 4 tot 5-jarigen

De vriendjesdag gaat door zaterdag 18 januari in de nieuwe mattenzaal

Vooruitzicht gebruik nieuwe zaal maandag 20 januari

Start basisdjudo en zelfverdediging tevens maandag 20 januari

Feestelijke opening nieuwe zaal vrijdag 21 januari om 19U!

Nieuwe tatami geleverd!

De matten voor de nieuwe zaal werden vandaag geleverd door de firma Agglorex. Peter, Rassoul, Michel en een werknemer van de firma Van Tornhaut hebben de 98 matten binnen in het gebouw gestapeld. De klus was binnen de 45 minuten geklaard, een opwarmertje voor de judoka’s!

Ter info geven wij nog de nodige informatie betreffende de nieuwe tatami:

Op de grondisolatie komt 5cm schuimrubbergranulaat (dempende en absorberende rubbergranulaat = contactgeluidisolatie voor vloeren) en daar komt de Agglorex tatami op (14x14 m) van 4 cm dik.  Het wedstrijdoppervlak (8x8 m) zal grijs zijn en de veiligheidsboord (3 m) rondom is blauw. de sportvloer naast de matten is licht grijs (wat nu chape is).

Nieuwe tatami geleverd!
Nieuwe tatami geleverd!
Nieuwe tatami geleverd!

Pagina's