Kata Demo

Judo Kata

Om onze judoka’s en hun omgeving te laten kennis maken en in contact te brengen met een voor hen onbekend onderdeel van het technische judo, heeft onze club een inspanning gedaan om de Europese judotop in Kata naar onze dojo te halen.

Binnen onze clubwerking is het de taak van de huidige generatie om judo veilig over te dragen aan de volgende generatie, hopelijk een proces dat continu voortgezet zal worden.  Het idee van een katademonstratie als sportieve smaakmaker juist voor de aanvang van de jaarlijkse club BBQ leek een ideaal moment.

Er werd gekozen voor een katademo van het Ju no kata en het Kime no kata.  Ju no kata (examen 5de dan) vanwege de perfectie van de beweging en interactie (het summum van de harmonie van krachten met de grootst mogelijke zachtmoedigheid) en Kime no kata (examen 4de dan) omdat je dáár de maximale efficiëntie van het judo als zelfverdediging ziet.

Onze club nodigde hiervoor de twee Vlaamse koppels uit die deelnamen aan het EK kata in Lignano (ITA) en met 3 medailles terug kwamen.  Daarmee was een hoge katakwaliteit naar uitvoering toe zeker gewaarborgd.  Nathalie De Pauw en An Roelands (brons Ju No Kata) en Dirk De Maerteleire enChristophe Inghelbrecht (Kime No Kata: brons U44 en zilver Open categorie) mochten hun sportief kunnen tonen. 

Wat is een judokata nu precies?  Katavormen zijn één van de meest gebruikte trainingsvormen in de diverse budo disciplines.  In de oude, traditionele krijgskunsten waren de katavormen vaak de enige manier om veilig te trainen.  Dit was omdat met de meeste technieken een partner ernstig verwond kon geraken, of zelfs de dood tot gevolg kon hebben. 

Het is een gedetailleerde reeks van vooraf vastgestelde stoot-, trap- en afweertechnieken in zelfverdediging, die kan bestaan uit tientallen zeer uiteenlopende bewegingen en technieken.  Voor het judo bestaat een kata uit een set van vastgelegde vormen, die de essentie van de principes van het Kodokan Judo bevatten.

Door de vastgelegde vormen in de kata, wisten de judoka precies wat ze moesten doen, en was de kans op kwetsuren kleiner.  Jigoro Kano sensei omschreef het doel van kata als volgt: "De kata vormen het element van schoonheid in het Judo.  In de vormen van de kata belichaamt de geest van het Judo zich, zonder welke het niet mogelijk is zich bewust te worden van het doel dat men nastreeft.”  In kata is het de bedoeling om een aantal vastgestelde oefenvormen op een zo’n perfect mogelijke manier uit te voeren (zuiverste vorm).

Op het moment dat de judoka meer de nadruk gaat leggen op soepelheid en zachte lichaamsbeheersing dan op kracht, komt er automatisch ook meer nadruk op balans, de werking van de hara, en het aanvoelen van de fijnzinnige beweging bij de partner.

Randori (het vrij oefenen) en de katavormen (opgelegde oefeningen) zijn altijd de 2 dominerende vormen van fysische judo beoefening geweest.  Al is door de jaren heen jammer genoeg het kata als judobeleving van de judovoorgrond verdwenen.  Ondanks het grote belang van de randori voor het wedstrijdjudo zijn de kata de absolute kern van het technische judo, en de enige manier om het échte Kodokan judo geestelijk te leren doorgronden.  Dit was ook de mening van Jigoro Kano sensei.

Vanaf 1949 werd het verval van de kata in Japan stopgezet, en kwam er een langzame klim naar de technische top van weleer.  Langzaam zagen de Japanners weer in hoe belangrijk de kata vormen waren voor het voortbestaan van het Kodokan Judo.  In het Westen was dit echter anders.  De Westerse opvatting over kata kwam niet overeen met de inzichten die Jigoro Kano sensei had over het kata.  Door de wereldwijde opgang van het judo als Olympische sport werd het randori-oefenen, samen met de shiai (wedstrijden), de kern van het judo.  In de huidige jaren, begint gelukkig ook hier in de Westerse wereld het belang en de interesse in de katavormen van het Kodokan Judo terug te stijgen.

Het Ju-no-Kata werd door Jigoro Kano rond 1887 ontwikkeld.  Ju no Kata (vormen van zachtheid) is een kata (vormen van afgesproken bewegingstechnieken) in het judo.  Het is ontworpen om de fundamentele beginselen van het judo aan te leren, vooral het principe van het Ju (opbrengst of zachtheid).  Zachtheid betekent hier echter niet slap maar eerder soepel.  Het Ju no kata heeft drie doelstellingen:

 1. De eerste doelstelling is het streven naar een lenig en allround ontwikkeld lichaam.  Om dit te bereiken moeten de strekkende bewegingen de spieren zo ver mogelijk oprekken.  Ook zijn er een aantal werptechnieken.  Hierbij wordt echter uke alleen opgetild en niet geworpen.  Hierdoor worden de spieren in de benen en de rest van het lichaam getraind door het houden van de balans.
 2. De tweede doelstelling is het leren van het doseren van de kracht, de juiste richting van de kracht en het gebruik van het lichaam.  Bij ongetrainde mensen zit het lichaamsbesef in de handen en ogen.  Door het beoefenen van dit kata word je je bewust van het hele lichaam.  Verder verbetert dit kata je evenwichtsgevoel.
 3. De derde doelstelling is deels psychologisch en betreft het leren omgaan met lichamelijk geweld en methodes om met het geweld om te gaan en je er tegen te verdedigen.  Hoewel de technieken rustig worden uitgevoerd en gestileerd zijn, kan de snelheid worden opgevoerd waardoor de technieken zeer effectief worden.

Kime no kata (vormen van beslissing), ook wel bekend als Shinken Shobu no Kata, de kata van het echte vechten, werd ontwikkeld aan de Kodokan rond 1888.  De serie bestaat uit 8 technieken uit een knielende houding (idori waza), en 12 technieken vanuit een staande positie (tachi waza). 

Beide sets van technieken bevatten verdedigingsvormen voor zowel gewapende aanvallen als aanvallen met lege handen.  De technieken van het kime no kata vinden hun oorsprong in het ju jutsu van de Kito Ryu.  De technieken zijn samengesteld uit de technieken die deze stijl rijk is. 

Het was Saigo Shiro die het Kito Ryu inbracht in het Kodokan judo.  Kime no Kata is ontwikkeld om te streven naar de meest fundamentele en effectieve manier om onszelf te verdedigen tegen onverwachte aanvallen. 

De actie in dit kata vindt plaats in het feodale Japan en hoewel Tori en Uke een judopak dragen moeten ze zich gedragen als twee samurai die zowel ongewapend als met katana (zwaard) en tanto (dolk) ‘vechten’.  Ook in het Kime no kata blijft judo de zachtmoedige weg, waarbij techniek werkelijk zegeviert over geweld, en zelfs effectief is tegenover wapens. 

De praktijk van de Kime no Kata beoogt niet alleen het principe van de verdediging en tegenaanval, maar ook om het principe van manipulatieve beweging van het lichaam te bestuderen.  In de praktijk van Kime no Kata moeten tori en uke in goede harmonie met elkaar ademen. 

Verder leert tori om zijn lichaam manipulatief beslissend te laten werken door zich bewust open te stellen voor een aanval van uke.  Kime no kata praktijk vormt de fysieke en morele voorbereiding op de grondbeginselen van aanval en verdediging in een echte gevechtssituatie

Eindejaarswens - Video 2de kersttornooi

De leiding van ippon ryu houdt er aan de (groot-) ouders te bedanken die het hele jaar hielpen met het leggen en opruimen van de plooimatten. Tevens wensen wij iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

De eerste les in het nieuwe jaar gaat door op maandag 6 januari

Kleuterjudo start woensdag 8 januari om 16U15 tot 17U00 voor 4 tot 5-jarigen

De vriendjesdag gaat door zaterdag 18 januari in de nieuwe mattenzaal

Vooruitzicht gebruik nieuwe zaal maandag 20 januari

Start basisdjudo en zelfverdediging tevens maandag 20 januari

Feestelijke opening nieuwe zaal vrijdag 21 januari om 19U!

Nieuwe tatami geleverd!

De matten voor de nieuwe zaal werden vandaag geleverd door de firma Agglorex. Peter, Rassoul, Michel en een werknemer van de firma Van Tornhaut hebben de 98 matten binnen in het gebouw gestapeld. De klus was binnen de 45 minuten geklaard, een opwarmertje voor de judoka’s!

Ter info geven wij nog de nodige informatie betreffende de nieuwe tatami:

Op de grondisolatie komt 5cm schuimrubbergranulaat (dempende en absorberende rubbergranulaat = contactgeluidisolatie voor vloeren) en daar komt de Agglorex tatami op (14x14 m) van 4 cm dik.  Het wedstrijdoppervlak (8x8 m) zal grijs zijn en de veiligheidsboord (3 m) rondom is blauw. de sportvloer naast de matten is licht grijs (wat nu chape is).

Nieuwe tatami geleverd!
Nieuwe tatami geleverd!
Nieuwe tatami geleverd!

Jeugdontmoeting te Ardooie!

Jeugdontmoeting te Ardooie

Vooraan van L naar R: Vic Arteel U11 – Beau De Busschere U11 - Midden: Alexander Rosseel U11 - Achterste rij van L naar R: Arnaud De Cock U11 – Peter De Brouwer assistent-trainer – Jorrit Schram U13.

Onze clubjeugd heeft deelgenomen  aan de Jeugdontmoeting U11 & U13 te Ardooie op zondag 8 december 2013. 

Onder de enthousiaste en gedreven  leiding van Peter hebben allen zich flink ingespannen en het beste van zichzelf gegeven om staande te blijven in het bikkelharde wedstrijdjudo en een grote stap gezet in hun technische en mentale ontwikkeling als judoka. 

Voor Vic en Beau was het hun eerste optreden en kennismaking met het echte wedstrijdgebeuren buiten de vertrouwde clubomgeving.  Voor Arnaud, Alexander en Jorrit was het evalueren of zij uit hun eerdere wedstrijdervaringen (clubtrainingen) lessen hebben getrokken en kleine stapjes hebben gezet (technisch – tactisch – mentaal) in de ervarenheid van het wedstrijdjudo.

De sint op bezoek

De sint op bezoek 2013

Op woensdag 4 december 2013 kwam Sinterklaas alle judoka’s van Judoclub Ippon Ryu Brugge een bezoekje brengen.
Zelfs 1 van de pieten kwam de mat op en nam de training van de lesgevers over. Alle flinke kinderen werden beloond met een mooie gevulde zak snoep!

Tot volgend jaar!

Nieuwigheden basisjudo & zelfverdediging

Basisjudo & zelfverdediging

Op zaterdag 28 december in de namiddag gaat ons jaarlijks Kersttornooi door. De jaarlijkse vriendjesdag wordt georganiseerd op zaterdag 18 januari 2014. Meer hierover later.

Van zodra onze nieuwe zaal in gebruik genomen zal zijn komen er nieuwe activiteiten, met name:

 • Maandag: 19 - 20U30  basisjudo & zelfverdediging vanaf 14 jaar
 • Woensdag: 16:15 – 17 uur kleuterjudo/bewegingsschool voor 4 tot 5 jarigen

 

Jeugd Judo ontmoeting Ter Groene Poorte!

Zondag 13 oktober namen vijf van onze jeugdige judoka's onder leiding van coach Peter De Brouwer deel aan een ontmoeting in Ter Groene Poorte:

Ellen Degraeve, Kieran Narsisyan en Jorrit Schram
Arnaud De Cock en Alexander Rosseel

Eerste steenlegging nieuwe judozaal

Eerste steenlegging nieuwe judozaal

In aanwezigheid van Burgemeester Renaat Landuyt, Schepen Annick Lambrecht, Schepen Boudewijn Laloo en de heer Bart Demuynck van de Vlaamse Judofederatie ging vrijdag 4 oktober op het terrein van het Tempelhof de plechtige eerste steenlegging door van de nieuwe stedelijke vechtsportzaal. 

De voorzitter Michel Pilaert schetste de geschiedenis van dit privaat-publiek samenwerkingsproject. Vervolgens toonde hij aan dat het in gebruik nemen van de nieuwe zaal nieuwe mogelijkheden voor de eigen clubwerking creëert:

 • optimale sportbeleving in een kwalitatief aangepaste sportaccommodatie met verhoogde veiligheid;
 • maximale opportuniteit naar indeling/spreiding/uitbreiding van de huidige leeftijdsgroepen – wat de sportieve opleiding en vorming bevordert;
 • de opening om de lesuren te herschikken op meer ledengunstige vrijetijdsvriendelijke tijdstippen (tijdstip waarop de kinderen en de volwassenen kwalitatieve beschikbare vrije tijd hebben);
 • het verruimen en implementeren van nieuwe lesgroepen – kleuterjudo (bewegingsschool) op woensdagnamiddag – specifieke volwassenengroep op maandagavond; verhoogt de kans voor de club op samenwerking met lokale schoolgemeenschappen naar sportdagen en initiatiecampagnes. 

Bovenvernoemde punten verhogen automatisch de instroom inzake leden (rekrutering) wat de breedtewerking van de club vergroot. Het creëert sportief bovenlokale mogelijkheden voor de club naar samenwerking op provinciaal en Vlaams niveau (trainingen – stages – sportkampen). Het vergroot de sportieve concurrentiekracht van de clubwerking en verhoogt het sportief clubimago naar de buitenwereld toe. 

De zaal schept mogelijkheden voor de sportdienst stad Brugge en sportclubs: andere lokale matsporten kunnen ook gebruik maken van de nieuwe zaal; verruiming van het aanbod beschikbare gebruikersuren voor andere sportclubs in de oude zaal en de nieuwe zaal en tevens bijkomende gebruikersuren gedurende de dag voor schoolgroepen.

De plechtigheid werd afgerond in een gemoedelijke sfeer met een natje en een droogje.

Clublid Sébastien Lamproye slaagt voor 1ste dan!

Sébastien Lamproye slaagt voor 1ste dan!

Zondag 15 september 2013 was er Shodan Shiken 1ste dan in het centrum van de Vlaamse Judofedratie te Zele.

Er schreven zich 20 kandidaten in voor het examen 1ste dan, alle kandidaten waren aanwezig om het examen af te leggen. 

 • 19 kandidaten konden de zwarte gordel in ontvangst nemen na een geslaagd examen.
 • 1 kandidaat werd doorverwezen naar de herkansingen. 

Sébastien is op de foto de 2de judoka van rechts op de 2de rij. 

Wij wensen Sébastien van harte proficiat met zijn zwarte gordel.  Wij wensen hem veel sportief succes toe als judoka.

Symposium Vlaamse Judofederatie

Symposium Vlaamse Judofederatie
Symposium Vlaamse Judofederatie

Op zaterdag 7 september ll. vond het eerste VJF-symposium plaats.
Jeugdbegeleidster Vicky Meert volgde sessie 1: Judo, een spel met grenzen -omgaan met lichamelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Wij zien Vicky als aandachtige eerste zitten op linkse foto – goed zo Vicky!

 

 

 

 

Assistent lesgever Peter De Brouwer volgde sessie 3: Coaching, theorie en praktijk - een uitwisseling van ervaring en kennis met onze VJF-coaches.  Peter is een van de vele aanwezige coaches op rechtse foto.  Wij kunnen niet zien of Peter even aandachtig was als Vicky, maar Peter kennende bestaat er geen twijfel over zijn motivatie om aandachtig te zijn.

Pagina's