Jaarlijkse barbecue was een groot succes!

Jaarlijkse barbecue

Op zaterdag 8 juni ging onze 3de club BBQ door in de cafetaria van het tempelhof.
We konden rekenen op een groot aantal aanwezige leden die er samen met vrienden en familie een aangename avond van maakten.

Ook het weer was ons goed gezind zodat de kids lang buiten konden spelen zodat het ook voor hen een leuke en onvergetelijke avond werd.

Ondertussen konden de ouders wat bijpraten met een hapje en een drankje aan de bar. Het werd voor zowel  jong als oud een gezellige avond.

Ook werden onze drie clubkampioenen bekend gemaakt. Dat waren:

voor de eerste lesgroep:              Masyn Jasper

voor de tweede lesgroep:             Schram Jorrit

en voor de laatste lesgroep:         Guilini Flor

Deze judoka's mochten met veel plezier een nieuwe kimono in ontvangst nemen.

Wij willen dan ook alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en het helpen slagen van deze leuke avond .
Alvast tot volgend jaar !!!

Op weg naar zwarte gordel!

Sébastien Lamproye

Sébastien Lamproye heeft zondag 5 mei te Zele op de Tsukinami Shiai in de centrale dojo van de Vlaamse Judofederatie  zijn laatste shiaipunten gemaakt die nog nodig waren om te voldoen aan de criteria voor eerste dan. Sébastien komt nu in aanmerking om deel te nemen aan de Shodan Shiken voor 1ste dan. 

Nu rustig de tijd nemen om een geschikte examenpartner te vinden en de nodige tijd nemen om de judotechnische voorbereiding ontspannen en zonder tijdsdruk aan te pakken en super goed voorbereid te zijn tegen de datum van de Shodan Shiken. 

Wij wensen Sébastien inmiddels veel succes toe met de technische voorbereiding op zijn komende 1ste dan graad!

Jeugdige leden namen deel aan een tornooi!

Op zondag 21 april namen enkele van onze jongste judoka's deel aan een vriendschappelijk toernooitje. Deze werd georganiseerd door Rani de Clerck voor haar eindwerk an het KTA Brugge. Deze judoka's lieten deze kans alvast niet liggen.

Proficiat voor jullie inzet!

Vriendschappelijk toernooitje

Jasper Bekaert doet stage in onze club.

Jasper Bekaert, 1ste dan, volgt de cursus VTS initiator judo.

Jasper is een oud leerling van Michel in Kodokan Wingene. Jasper zal in onze club zijn stageopdrachten uitvoeren waarbij Michel hem zal bijstaan als stagementor.

De stageopdracht bestaat voornamelijk uit één training meevolgen en notities nemen (lesevaluatie),vier maal een klein onderdeeltje zelf geven (opwarming - vallen en worp - houdgreep - kampen met cooling down) en tenslotte 1 volledige training zelf geven.

Jasper zal vrijdag 12/4 voor de eerste keer aanwezig zijn.

Vicky Meert haalt laatste twee benodigde shiaipunten

Vicky Meert

Vicky Meert heeft zondag 7 april te Zele op de Tsukinami Shiai in de centrale dojo van de Vlaamse Judofederatie  haar 2 laatste shiaipunten gemaakt die nog nodig waren om te voldoen aan de criteria voor 1ste dan. 

Vicky komt nu in aanmerking om deel te nemen aan de Shodan Shiken voor 1ste dan. De examenaanvraag wordt door Michel opgestuurd naar het sporttechnisch secretariaat in Zele. 

Spijtig genoeg zijn er in de komende periode enkele maanden waar er geen Shodan Shiken valt (juni, juli, augustus en oktober).Dit geeft ons echter ruim de tijd om de judotechnische voorbereiding ontspannen en zonder tijdsdruk aan te pakken en super goed voorbereid te zijn voor de Shodan Shiken van november.

Wij wensen Vicky inmiddels veel succes toe met de voorbereiding op haar 1ste dan graad!

Wat judo te bieden heeft!

Beelden van de Judo Show op het EJU European Kata Championship 2011 in Praag, Tsjechië -  1ste plaats.
Belgische ploeg bestond uit:

NEMEGAIRE Dimitri - DUCENE Frederic - BETTI Raphael - WILMET Quentin - VAN HECKE Geofrey

Nieuwe IJF reglementering in voege op 1 april

Nieuwe IJF reglementering

De testfase voor de nieuwe IJF reglementering is in Europa volop lopende. Reeds heden is er een zekerheid dat 95% van de reglementering die nu in testfase is, zal behouden blijven. Onze omringende landen hebben reeds de aanpassing gemaakt.
Wij kunnen niet achterblijven. Daarom werd in samenspraak met de scheidsrechterscommissie de beslissing genomen om de nieuwe reglementering vanaf 1 april in voege te laten gaan. De nieuwe IJF reglementering zal dus van toepassing zijn op alle organisaties U15/U18/U21+ in Vlaanderen. Ook de U11 en U13 ontmoetingen zullen volgens de nieuwe reglementering dienen door te gaan zodra het nieuwe reglement U11 en U13 beschikbaar is.

De extra bijscholingen zijn ondertussen achter de rug. Franky De Moor, Thierry Clauw en Phillip Morren hebben beeld en uitleg gegeven bij de nieuwe aanpassingen en nuances van het IJF reglement 2013. Door de aanwezigen werd deze bijscholing als zeer goed en duidelijk ervaren. In september volgt er nog een bijscholing waarop iedereen welkom is.

330 doosjes paaseitjes verkocht t.v.v. de club!

Paaseitjesverkoop

Beste judoka's, vrienden en familie,

Wij zijn zeer blij met het resultaat van de paaseitjesverkoop! Zonder jullie hulp waren de 330 verkochte dozen nooit een feit. Sommigen verkochten veel doosjes in hun vrienden- of familiekring, Anderen op hun werk en nog anderen door de deur tot deurverkoop. het bedrag van deze actie wordt opzij gezet voor de jeugdwerking binnen onze club.
Aan iedereen hartelijk bedankt voor jullie tijd, medewerking en inzet!

Dank u

Judoclub Ippon Ryu Brugge

Nieuwe judozaal komt er aan!

Nieuwe judozaal komt er aan!

Na onderhandelingen met de stad in 2011, heeft stad Brugge haar toezegging gedaan financiële steun te geven aan de VZW JUDO IPPON RYU BRUGGE om  een nieuwe judozaal te laten bouwen. 

In 2012 heeft de VZW JUDO IPPON RYU BRUGGE architect Rudy Vandeputte aangesteld om het nodige te doen teneinde een bouwvergunnning aan te vragen om een nieuwe judozaal met vaste matten te bouwen aan de bestaande sporthal Tempelhof te Sint-Pieters.

Het college van burgemeester en schepenen heeft bij beslissing van 22 februari 2013 de bouwvergunning toegekend. 

Tegen eind mei 2013 zal normaal gezien de aannemer bekend zijn die de zaal zal bouwen. Als alles vlot verloopt zal met de bouw gestart kunnen worden na het bouwverlof van 2013 en zou de zaal er tegen eind 2013 moeten staan.

Huldiging Peter De Brouwer

Peter De Brouwer

Maandag 28 januari is Peter De Brouwer gehuldigd op de algemene vergadering van het provinciaal comité West-Vlaanderen voor zijn jarenlange inzet als clubsecretaris. Hij kreeg het zilveren ereteken uit de hand van Jacques Martens, de voorzitter van de Vlaamse Judofederatie en Koninklijke Belgische Judobond.

Naar aanleiding van haar 15 jarig bestaan kreeg Judoclub IpponRyu Brugge een zilveren ereteken vanwege de Vlaamse Judofederatie. Het is ook Peter die het ereteken voor onze club in ontvangst mocht nemen uit de handen van Jacques Martens.

Deze provinciale vergadering was tevens de laatste algemene provinciale vergadering die onze voorzitter Michel Pilaert als provinciaal secretaris heeft georganiseerd. Na 12 jaar stopt Michel als secretaris van het provinciaal comité. Michel werd tevens gehuldigd voor zijn inspanningen en grote betrokkenheid bij de judosport in de provincie West-Vlaanderen.

Pagina's