Kersttornooi 2016

Kersttornooi 2016

Naar goeie gewoonte werd ook dit jaar weer afgerond met het kersttornooi.

Daar meedoen belangrijker is dan winnen, werd er gestreden voor de eer en niet voor de medailles.

Iedereen zette zijn beste beentje, heupje of voetje voor en verschillende judokaatjes konden hun kampje winnen met een ippon!

Niet alleen op de mat was het leuk, ook de ouders en familieleden keken fier en trots naar hun kleine spruiten.

Kersttornooi 2015

Kerst Tornooi 2015

Het begin van de kerstvakantie werd voor onze jonge judoka's alvast sportief ingezet.Naar jaarlijkse gewoonte konden we ook dit jaar rekenen op heel wat deelnemertjes.

Bij ons kersttoernooi staat de Olympische gedachte: "deelnemen is belangrijker dan winnen" bovenaan het lijstje. Geen winnaars en geen verliezers, enkel fun. We zien het ook meer als een "ontwikkelingstoernooi" dan als een kersttoernooi.

Eindejaarswens - Video 2de kersttornooi

De leiding van ippon ryu houdt er aan de (groot-) ouders te bedanken die het hele jaar hielpen met het leggen en opruimen van de plooimatten. Tevens wensen wij iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

De eerste les in het nieuwe jaar gaat door op maandag 6 januari

Kleuterjudo start woensdag 8 januari om 16U15 tot 17U00 voor 4 tot 5-jarigen

De vriendjesdag gaat door zaterdag 18 januari in de nieuwe mattenzaal

Vooruitzicht gebruik nieuwe zaal maandag 20 januari