Examenstress!

Op de schoolbanken begint de examenstress pas half juni, maar op de mat kwamen de stresskriebels al eind mei.

Woensdag 24 mei was het laatste examen voor een extra streepje of een graadverhoging. Onder het alziend oog van Peter en Rudy werd het hele te kennen programma overlopen. Streng, maar rechtvaardig, zoals het hoort.

Sommigen hadden nog wat extra trainingen nodig, andere werden voor hun inzet en kunnen beloond met een streepje en enkelen waren zelfs goed bevonden - onder luid applaus van hun medejudoka's - voor een nieuwe gordel!

Een dikke proficiat aan alle leden die een streepje of nieuwe gordel kregen.

Inzet wordt altijd beloond!