Nieuwsbrief Januari 2017 | Nieuwe hoofdtrainer en nieuw bestuur

Beste leden en ouders,

Gezien onze voorzitter Michel Pilaert, schatbewaarster Ingrid Thomas en secretaris Peter De Brouwer het na hun 20 jarige inzet rustiger willen aan doen worden hun functies officieel overgenomen door:

  • Peter Christiaens, Voorzitter
  • Liesbeth Everaert, Secretaris
  • Wendy Meert, Penningmeester

Peter Roels, Jean-Paul Lamproye en Vicky Meert zullen bijkomende taken op zich nemen zodat het bestuur versterkt wordt in zijn taakuitvoering.

Onze Hoofdtrainer en Technisch Directeur is niemand minder dan Rudy Everaert. Rudy is de geschikte persoon om onze trainersstaf bij te sturen en het sportief beleid op zich te nemen. Rudy is 5 de DAN judo, bezit het BLOSO trainer A-diploma en is lid van de pedagogische commissie van de VJF. Hij is ook hoofdlesgever G-judo voor de Vlaamse trainersschool. Verder is Rudy ook docent Judo op de sportschool Ter Borcht in Meulebeke.

We zijn dan ook heel tevreden het sportief beleid van onze vereniging aan Rudy te mogen toevertrouwen!
We gaan onze uiterste best doen om jullie (klein en groot) een kwalitatief judo opleiding te bieden. De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn reeds gestart !

Mochten er hierover vragen zijn dan mag je altijd iemand van ons aanspreken na de training. Ook mailen naar pechr@telenet.be (Peter Christiaens) kan.

We willen jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen. Samen kunnen we het mooie werk uit het verleden verder zetten en bouwen aan een nieuwe weg!

De geplande activiteit vriendjesdag is uitgesteld naar september 2017.

De beloofde trip naar Plopsaland zal doorgaan maar hiervoor moeten we nog een geschikte datum vinden. Wordt vervolgd!

Mogen we jullie vragen indien je niet aanwezig kan zijn op een training dit kort mede te delen aan het secretariaat liesbetheveraert@hotmail.com (0485/68 01 94). Liesbeth zal er dan voorzorgen dat de dienstdoende trainer verwittigd wordt.

Namens het nieuw bestuur,
Peter Christiaens

Nieuwsbrief in pdf