Samen een TEAM, samen een DOEL, samen sportieve FUN maken, samen SUCCES vieren.

Judo Ippon Ryu Brugge is een toffe, gezellige familiale judoclub in de noordrand van Brugge met een grote passie voor jeugdwerking. Ons team wordt gedreven door de wens om uit te blinken, in een evenwichtige balans met een sportieve levensstijl die de opvoedende kwaliteiten en de karaktervormende waarden van de judosport omarmt. We zijn toegewijd aan het creëren van een opvoedende dynamische sportomgeving, een leuke plek voor jonge sporters om judo als sport te ervaren en op de lange termijn de opvoedende waarden ervan te bewaren.

Wij hebben een passie, een missie en een visie voor een verantwoorde sportieve opleiding en voor het sportief bereiken van het hoogs haalbare prestatieniveau van elk van onze jeugdige clubleden. Ieder van ons neemt onze rollen en verantwoordelijkheden serieus. Door middel van onze toewijding voor onze clubleden, creëren we een hoge teamwaarde voor onze jonge clubleden en een succesvol judoteam.

Judo Ippon Ryu Brugge staat voor overheersend aanvallend en verzorgd technisch judo met een gezonde winnaarsmentaliteit. Als een rode draad blijft deze sportieve vormingsvisie helder zichtbaar en herkenbaar aanwezig binnen het vast opleidingsplan dat over en door de ganse jeugdwerking wordt uitgevoerd.

Met een gezonde Team mindset en sportieve Fun cultuur proberen wij een positieve impact en een leuke en gezellige sportomgeving te creëren voor onze jeugdige clubleden. Elk sportmoment stimuleren we en prikkelen we onze clubleden om hard te werken, terwijl erkenning hiervan belangrijk is voor een goed evenwicht in het sociaal emotioneel leven van het jeugdig clublid. We steunen elkaar, we maken samen tijd om te sporten en plezier te maken, we nemen samen de tijd om te genieten van de levensstijl die we hebben gekozen.

Vertrouwen en eerlijkheid zijn voor ons als opleidingsteamteam zeer essentieel. Wij proberen altijd het juiste te doen voor onze jonge sporters en staan volledig achter onze opleidingsvisie. Judo Ippon Ryu Brugge is bij onze externe stakeholders bekend en gewaardeerd voor onze integriteit en sportieve opleidingsvisie.

Onze jeugdige sporters behandelen wij met het grootste respect. Wij delen onze waarden, kennis en ervaring heel actief met onze sporters. Wij waarderen en respecteren de fysieke capaciteiten en de mentale inzet van elke judoka. Als vormingsteam willen wij onze opleidingsvaardigheden en competenties voortdurend en blijvend ontwikkelen voor persoonlijke en professionele groei. Wij willen op ons best zijn als wij volop bezig zijn met onze sport, onze judoka’s en hun onmiddellijke omgeving.

Oprichting

De club kreeg haar administratieve goedkeuring in juni 1996. In september startte de club haar sportieve werking. De club heeft een getalenteerde eigen jeugdwerking uitgebouwd met een sterk gerichte talentpolitiek die niet stoelt op een actieve transferpolitiek. De lesgevers zijn allemaal in onze club opgeleid en gevormd. Ook voor de deelnames aan de wedstrijden richt de club zich op haar eigen jeugdproducten. De doelstelling is een gezonde en plezante clubwerking en grote clubliefde te onderhouden.

Clubstructuur

De clubstructuur is gebaseerd op de vrijwilligerswetgeving. Al onze bestuursleden en lesgevers werken op onbezoldigde en vrijwillige basis.